"Never again" in 5 talen op de muur van het Internationaal Monument

neveragainin5talenopdemuurvanhetinternationaalmonument.jpg

Aan de westzijde van het fundament bevindt zich een lange betonnen muur met als vermaning aan de overlevenden in het Frans, Engels, Duits en Russisch de inscriptie: "Moge het voorbeeld van degenen die hier van 1933 tot 1945 als gevolg van hun strijd tegen het nationaal-socialisme hun leven offerden, de levenden verenigen in de strijd ter verdediging van de vrede en de vrijheid, en de eerbied voor de menselijke waardigheid."

Photo album created with Web Album Generator